Het adopteren van een volwassenen

Het adopteren van een volwassenen

Bij het begrip ‘adopteren’ denk je niet snel aan het adopteren van een volwassenen. Toch gebeurd dit in Nederland met enige regelmaat. We ervaren dat er een stuk strengere voorwaarden gehanteerd worden bij de adoptie van een volwassen persoon dan bij een reguliere adoptie. De rechtbank in Nederland wijst een adoptie alleen toe wanneer er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. 

Procedure

Wanneer een volwassen persoon geadopteerd wilt worden moet er via een advocaat een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. Dit verzoek moet voorzien zijn van een aantal belangrijke documenten en gegevens. Indien het verzoek wordt goedgekeurd dan zal deze worden ingediend bij de rechtbank. Alle belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de biologische ouders ontvangen in beginsel een afschrift van dit verzoek. Doorgaans zal het verzoek binnen 6 maanden bij de desbetreffende rechtbank mondeling behandeld worden. In bepaalde uitzonderingsgevallen vindt de uitspraak binnen 4 weken plaats. 

Wanneer is een meerderjarigenadoptie mogelijk

In Nederlandse wet staat beschreven dat een adoptiekind minderjarig moet zijn. Echter staat er in de Europese wetgeving dat een meerderjarig persoon wel geadopteerd mag worden. In dit geval wordt er daarom beroep gedaan op de Europese wetgeving, dit gaat namelijk boven nationale wetgeving. Het is vaak het geval dat de aspirant-adoptiefouders gedurende een langere tijd al voor de meerderjarige kind(eren) heeft gezorgd. In dit geval is er een gezinsleven, beide partijen willen dan om een aannemelijke reden de band juridisch bevestigen. 

Er is wel een uitzondering op de regel. Indien het kind minderjarig was toen het eerste verzoek gedaan werd. Dan is het verzoek in het verleden ingediend, het wettelijke termijn is dan al veilig gesteld. Men spreekt dan van een reguliere adoptie waarbij er geen sprake hoeft te zijn van bijzondere omstandigheden. 

Beoordelingskaders

Er zijn altijd een aantal zaken waarnaar de rechtbank kijkt bij het toewijzen van een adoptieverzoek. 

  1. Er wordt gekeken in hoeverre de te adopteren persoon mee leeft of heeft geleefd in het gezinsleven van zijn stief/pleegouders. 
  1. Er wordt gekeken of er bijzondere omstandigheden zijn. Dit is echt afhankelijk van de situatie. Het is hierbij van groot belang dat er wordt aangegeven waarom een eerder adoptieverzoek niet mogelijk was en wat daar dan de oorzaak van was. 

Adoptie van een alleenstaande of stiefouderadoptie

Indien het gaat om een stiefouderadoptie van een meerderjarig persoon dan gelden dezelfde voorwaarden als bovenstaand beschreven. Wanneer het gaat om pleegzorg is het vaak het geval dat de meerderjarige persoon al op jongere leeftijd in het pleeggezin terecht is gekomen. Dan heb je nog het stiefoudergezin. Vaak heeft de biologische vader of moeder een nieuwe partner na bijvoorbeeld een scheiding. We zien vaak dat het kind dan een betere band opbouwt met zijn stiefouder dan met zijn biologische ouder. Het komt dan voor dat bij beide partijen de wens ontstaat om het desbetreffende kind te adopteren. 

Belang van adoptie jegens juridische betrekkingen

De enige mogelijkheid in Nederland om in een familierechtelijke betrekking te komen is door middel van adoptie. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om erkenning van het kind door een niet biologische vader of moeder plaats te laten vinden. Dit is mogelijk op meerderjarige leeftijd.

Tip: Advocaat Alkmaar, Advocatenkantoor Appelman is expert in adoptierecht

Adoptie in het buitenland

Indien het meerderjarige kind al is geadopteerd in het buitenland, dan kan de uitspraak doorgaans in Nederland gewoon worden erkend. Bijstand van een advocaat is dan vereist. De hiervoor beschreven voorwaarden zijn dan niet van toepassing. Indien dit het geval is kijkt de rechtbank altijd of de adoptieprocedure op een juiste manier tot stand is gekomen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *