Hoelang blijft een CIS registratie op je naam staan?

Hoelang blijft een CIS registratie op je naam staan?

Veel mensen vragen zich af hoelang een CIS registratie op hun naam blijft staan. Dit is een zeer logische vraag. Als je plannen hebt om een verzekering af te sluiten, kan een verzekeringsmaatschappij er immers op basis van een CIS registratie voor kiezen om de verzekeringsaanvraag te weigeren. Deze notitie geeft een verzekeringsmaatschappij immers inzicht over een verzekeringsverleden. Gelukkig zit er een “houdbaarheidsdatum” op een CIS registratie en zit je hier niet voor altijd aan vast.

Situaties waarbij een CIS melding wordt geplaatst

Een CIS registratie is een vermelding in de databank van de Stichting CIS. Het Centraal Informatie Systeem is een databank waar verzekeringsmaatschappijen inzicht in hebben bij een verzekeringsaanvraag. Op basis van deze gegevens kan een verzekeringsmaatschappij ervoor kiezen om de verzekeringsaanvraag te accepteren of te weigeren. Er wordt een CIS vermelding geplaatst bij de onderstaande situaties:

  • Schademeldingen
  • Claims bij het waarborgfonds
  • Vertrouwelijke mededelingen in geval van het niet betalen van de premie
  • Rijontzeggingen
  • Verzekeringsfraude (EVR vermelding in het ‘Extern Verwijzingsregister’)

Gevolgen van een CIS vermelding

De gevolgen van een CIS vermelding zijn niet groot als er een registratie wordt gemaakt van een schademelding. In andere gevallen is er sprake van een uitzonderlijke situatie waarbij er sprake is van een meer discutabel verzekeringsverleden. In dat geval zal de betreffende verzekeringsmaatschappij ervoor kiezen om over te gaan op een CIS registratie met als doel om andere financiële instellingen te waarschuwen. Zoals aangegeven kan zo’n registratie een reden zijn om de betrokken persoon te weigeren.

Hoelang blijven CIS vermeldingen staan?

CIS vermeldingen worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd uit de databank. Hoelang CIS vermeldingen blijven staan, is afhankelijk van de reden van registratie. In geval van schademeldingen en bij een vertrouwelijke mededeling op basis van het niet nakomen van contractuele verplichtingen is dit 5 jaar. Deze periode wordt ook aangehouden bij rijontzeggingen waarbij ervan uit wordt gegaan van de laatste dag van de ontzegging. Bij een vertrouwelijke mededeling op basis van het niet nakomen van financiële verplichtingen zal de CIS vermelding na drie jaar komen te vervallen. Een CIS registratie die is voorzien van een EVR verwijzing zal maximaal 8 jaar blijven staan.

CIS registratie laten verwijderen

De verzekeringsmaatschappij is niet alleen verantwoordelijk voor een vermelding in de databank van Stichting CIS maar ook voor het eventuele tussentijds verwijderen van de notitie. De Stichting CIS is hier zelf niet toe bevoegd. Dit betekent voor mensen die (in hun ogen onterecht) geregistreerd staan in het register dat zij zich tot de betreffende verzekeringsmaatschappij moeten wenden. Voor het laten verwijderen van een CIS registratie is het dan ook verstandig om gebruik te maken van een verzekeringsadvocaat. Deze gespecialiseerde advocaat kan een maatwerk begeleiding bieden bij het doorlopen van dit traject. Dit is van grote waarde omdat het voor particulieren geen eenvoudige opgave is om een verzekeringsmaatschappij te overtuigen dat er sprake is van een onterechte CIS registratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *