Kun je een mediator ook online inschakelen? Zo ja hoe werkt dat?

Kun je een mediator ook online inschakelen? Zo ja hoe werkt dat?

Nu we leven in tijden van Corona doen we veel online. Grote groepen en kleine bijeenkomsten zijn niet meer als van oudsher. Toch gaat het leven door en blijven mensen scheiden. Daarbij kan mediator Gorinchem goed van te pas komen. Mediation is een goedkopere oplossing dan een advocaat bij een echtscheiding en kan er voor zorgen dat er heldere afspraken tussen jou en je partner worden gemaakt omtrent de toekomst. Online mediation is de uitkomst in deze turbulente tijd. Dit zal via email lopen of via gesprekken via video vergaderingen. Email biedt de gelegenheid om de gevoelens van de ex partners beter onder woorden te brengen omdat mensen zich via schrift vaak goed in emotionele taal kunnen uitdrukken. Ook de mediator kan schriftelijk goed op de partijen inspelen omdat het vast staat en men het na kan lezen wat er besproken is. Ook kan schriftelijk de communicatie onderling handig zijn omdat je goed kunt nadenken over de taal die je gebruikt in de email en het woordgebruik, waardoor de kans op een conflict kleiner wordt.

Bemiddeling in echtscheidingen

Mediator Gorinchem is specialist op het gebied van echtscheidingen. Veel mediators werken online via Skype. Het werkt eigenlijk hetzelfde als offline face to face mediationgesprekken. Er vind een intake plaats om de stand van zaken, achtergrond en conflicten tussen alle partijen in kaart te brengen. Ook vind er online een overeenkomst plaats waarbij de te betalen bedragen en het aantal gesprekken die nodig zijn worden vastgelegd samen met regels, voorwaarden en de werkwijze van de mediator. Naast Skype, Zoom en Teams zijn er ook extra beveiligde mediationsoftware programma’s beschikbaar die kunnen worden gedownload via een veilige beschermde toegang met inlog code’s waar alleen betrokken partijen inclusief de mediator op in kunnen loggen. Ook online spreekt via videobellen met gedeelde schermen elke partij zijn of haar belangen uit naar de mediator die bemiddeld en een oplossing zoekt onderling. Er vloeien vervolgens belangrijke afspraken uit omtrent de scheiding, zoals een omgangsregeling met de kinderen, partner alimentatie en verdeling van bezittingen, goederen en eventuele schulden. Een echtscheiding loopt dus ook soepeler met een online mediator waardoor de kwaliteit even hoog is en de scheiding vrijwel zonder conflicten kan verlopen.

Online mediation is laagdrempelig

Voordelen van een online mediator is dat je de deur niet uit hoeft en je het makkelijk kunt combineren als je het druk hebt. Zo kunnen gesprekken in de avonden buiten werktijd plaats vinden bijvoorbeeld. Ook kan men wat langer nadenken over wat men wil zeggen. Je kunt ook op schrift je wensen, verlangens en conflicten die momenteel spelen makkelijk in emotie uitdrukken. Omdat je niet naar een locatie hoeft te reizen worden gesprekken laagdrempeliger en zelfs bij weinig tijd door bijvoorbeeld werk makkelijker gemaakt. Je hebt meer ruimte voor eigen inbreng en kunt evengoed overleg plegen als een bezoek aan een fysieke mediator. Nadeel is wel dat er wat meer afstand is tussen de mediator en de betrokkenen en dat er storingen kunnen optreden zoals ruis en slechte internet verbindingen. Al gebeurt dat weinig doordat de meeste huishoudens over goedkoop en snel internet kunnen beschikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *